Slavnost svatého Václava

V naší farnosti je svatému Václavu zasvěcena kaple v Radíkově.