Než budou k dispozici všechny informace pro nový web, uvádím odkazy na blog farností na Signálech:

Farnosti Drahotuše, Partutovice a Potštát: FARKA

Možnost ubytování na farách v Drahotuších, Partutovicích a Potštátě: NAŠE FARY

Pravidelný nedělní Infolist: INFOLIST

Farnost Drahotuše: DRAHOTUŠE

Farnost Partutovice:  PARTUTOVICE

Farnost Potštát: POTŠTÁT

Farní tábor: TÁBOR

Adresa blogu na Signálech: BLOG

Společenství na Signálech: NÁSTĚNKA

Fotogalerie: FOTKY

Přes tyto odkazy se přehledně dostanete k podstatným informacím.